Adoramus wśród wykonawców na koncercie inaugurującym nowy sezon artystyczny

Brandemburskiej Orkiestry Państwowej

we Frankfurcie nad Odrą.

Konzerthalle - Frankfurt nad Odrą

20 września 2019

e-mail:   poczta@adoramus.eu